LEVEN VANUIT LIEFDE
Op het niveau van de persoonlijkheid wil elk mens liefde geven en liefde ontvangen. Maar dat krijgen wij tijdens onze jeugd niet geleerd. De liefde moet ieder mens tijdens zijn volwassen leven zelf maar ontdekken. 
 
Op het niveau van de ziel is het verlangen om liefde te geven en liefde te ontvangen in werkelijkheid het verlangen om terug te keren naar de eenheid.
 
Terug naar de eenheid ...
Terug naar de bron ...
Terug naar de liefde ...
Bezieling ...
Vervulling ...
Zingeving ...
Innerlijke rust ...
Ontspanning ...
Vrede ...
Harmonie ...
Vitaliteit ...
Passie en vuur ...
 
Aart wijdt zich aan de begeleiding van mensen die kiezen voor hun hart... Hij begeleidt zijn klanten die op weg zijn naar een leven vanuit de eenheid der liefde.