LEVEN VANUIT LIEFDE
Liefde geven en liefde ontvangen is het diepste verlangen van de mens.  Op het niveau van de ziel maakt dit verlangen deel uit van het verlangen om terug te keren naar de eenheid.
 
Terug naar de eenheid ...
Terug naar de bron ...
Terug naar de liefde ...
Bezieling ...
Vervulling ...
Zingeving ...
Innerlijke rust ...
Ontspanning ...
Vrede ...
Harmonie ...
Vitaliteit ...
Passie en vuur ...
 
Aart wijdt zich aan de begeleiding van mensen die kiezen voor de verlangens van hart en ziel... Hij begeleidt zijn klanten die op weg zijn naar een leven vanuit liefde.